Unia Machines

UniaPortal - zintegrowana platforma B2B / B2C

PIM
CPQ
B2B
  • Uporządkowanie procesu sprzedaży maszyn
  • Konfigurator dla sieci 400+ dealerów w 52 krajach
  • Prezentacja ponad 20 tysięcy produktów złożonych
Projekt dla Unia Machines
Projekt:
Unia Portal - zintegrowana platforma B2B / B2C
Technologie:
Java, Tomcat, Spring Boot, ZK, REST, Jasper, MySQL
Zespół:
2-6 osób
Współpraca:
Od 5 lat

“Eksperci z EXSO zrozumieli nasz problem i wdrożyli rozwiązania, które dają naszej firmie wymierne korzyści finansowe. EXSO to profesjonalna firma z doświadczeniem, która w pełni wywiązuje się z powierzonych zadań.”

Łukasz Prawdzik
Dyrektor ds. Obsługi Posprzedażowej w Unia Machines
o projekcie

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy portal internetowy do konfiguracji, sprzedaży i wsparcia serwisu maszyn rolniczych

Unia Sp. z o. o., specjalizuje się w sprzedaży dostosowanych do potrzeb klienta maszyn rolniczych. Przedsiębiorstwo jest czołowym producentem tego typu urządzeń w Europie.

Celem projektu było opracowanie, wdrożenie i rozwój portalu internetowego, który umożliwi konfigurowanie, ofertowanie, sprzedaż oraz serwis maszyn rolniczych. System wykorzystywany jest przez globalną sieć pracowników i dealerów spółki w ponad 50 krajach świata.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie przyczyniło się rozwoju i sukcesów biznesowych firmy, którego potwierdzeniem jest realizacja dziesiątki tysięcy nowych transakcji sprzedaży maszyn rolniczych, na łączną kwotę przekraczającą miliard złotych.

5600

godzin pracy

3700+

aktywnych kont użytkowników

15k

sesji miesięcznie

52

kraje

Makieta projektu dla Unia Machines
Proces

Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga systematycznego podejścia

krok 1
Warsztaty analityczne

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby klienta i wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia, by możliwe szybko zwalidować założenia projektowe.

krok 3
Prototyp

W oporciu o komponenty platformy EXSO+, uruchamiamy system testowy dostarczając prototyp rozwiązania, by jak najszybciej zebrać feedback i wstępnie przeszkolić użytkowników.

krok 2
Wdrożenie

Zasilamy system danymi, konfigurujemy jego parametry i przygotowujemy kastomizację jego kluczowych komponentów, a także opracowujemy kilka nowych, dedykowanych modułów.

krok 4
Utrzymanie i rozwój

Od blisko czterech lat zapewniamy ciągłość działania systemu i budujemy wspólnie jego nowe elementy, sukcesywnie integrując je z innymi rozwiązaniami infrastruktury IT klienta.

Wyzwanie

Wielowymiarowość danych

Kluczowym wyzwaniem stojącym przed twórcami rozwiązania było uporządkowanie przetwarzanych w systemie danych względem wielu wymiarów, z uwzględnieniem potrzeb zarówno dealerów, jak i pracowników zakładów produkcyjnych.  Przetwarzane dane mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach, w zależności od m.in. przypisanego dilera (opiekunowie), rynku sprzedaży (kraj, eksport), typu sprzedaży (sprzedaż maszyn, sprzedaż części), zakładu produkcyjnego (4 zakłady), cenników (PLN, EUR) czy reguł poufności.

Projektując struktury danych musieliśmy uwzględnić rozmaite "wielokontekstowe" informacje otrzymywane od dealerów - oferty, zamówienia, dane klientów, zgłoszenia serwisowe, rejestry gwarancyjne czy rozliczenia, przy założeniu, że dane biznesowe, takie jak np. katalog produktów, są wspólne dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu dealer może korzystać z danych podległych mu oddziałów i pododdziałów, ale nie posiada dostępu do danych innych dealerów. Jednocześnie pracownicy z poszczególnych zakładów produkcyjnych, w zależności od uprawnień, mają dostęp do przyporządkowanych im wymiarów.

W ten sposób powstaje swoista "matryca" uprawnień, pozwalająca na konfigurowanie dostępu użytkowników na poziomie danych. Zaproponowany mechanizm, oparty o zasady ACL (access-control list), realizuje w/w potrzeby, a co więcej - daje również możliwość określania uprawnień do wykonywania konkretnych operacji na danych - m.in. ich odczytu, zapisu, modyfikacji, usuwania i propagowania uprawnień.

Jak połączyć w jednym systemie obsługę kilku producentów, kilkuset dealerów i tysięcy klientów działających na różnych rynkach z zachowaniem poufności danych?
Makieta projektu dla Unia Machines
technologia

Rozwiązanie oparte o platformę EXSO+

By przyspieszyć czas realizacji projektu, zapewnić niezawodność wdrożonych rozwiązań i obniżyć koszt ich wytworzenia, skorzystaliśmy z gotowych komponentów platformy EXSO+ i sprawdzonych technologii.

Moduły platformy EXSO+ wykorzystane w projekcie:

EXSO-CORE
EXSO-BPO
EXSO-COM
EXSO-SRV

Technologie wykorzystane w projekcie:

rozwiązania

Opracowanie systemu dla różnego typu użytkowników i wielu obszarów działania

W ofercie prezentowanej w systemie znaleźć można tysiące komponentów, które jego użytkownik może dowolnie konfigurować, by zdefiniować produkt dedykowany, zgodny z unikalnymi potrzebami klienta końcowego. Ponadto system pozwala na konfigurację maszyn tak, by każda z nich była zdefiniowana poprawnie pod względem wymagań konstrukcyjnych. Każda z maszyn oraz wszystkie jej komponenty są w systemie zaprezentowane w postaci zdjęć i rysunków. Funkcjonalność systemu umożliwia śledzenie procesu realizacji zamówienia. Dla dealerów dostępna jest również możliwość rejestrowania zakupionych maszyn, a jeżeli zachodzi taka potrzeba - przyjmowania i monitorowania zgłoszeń serwisowych.

Nasz rozwiązanie zapewnia m.in. wielojęzyczność interfejsu użytkownika i danych, a także możliwość definiowania wielu katalogów i baz produktów wraz z ich opisami, zdjęciami i załącznikami. Ponadto wspiera wycenę produktów złożonych w oparciu o różne cenniki i systemy rabatowania, składanie zamówień i śledzenia procesu ich realizacji, planowanie produkcji sprzedanych maszyn z możliwością potwierdzania klientom terminów realizacji ich zleceń, a także zgłaszanie reklamacji i usterek oraz wyszukiwanie i zamawianie części zamiennych.
benefity
Zamknij
Wzrost sprzedaży

Dzięki wsparciu systemu UniaPortal, dealerzy chętniej składają zamówienia i obsługują nowych klientów.

Konfiguracja bez programowania

Możliwość swobodnego definiowania produktów złożonych, ich składników i reguł konfiguracji.

Uporządkowanie procesów

Lepsza obsługa klientów i uporządkowanie procesu sprzedaży maszyn przekładają się na wyniki biznesowe.

Bezpieczeństwo systemu

Klienci nie muszą troszczyć się o poprawną realizację transakcji płatności i zamówień.