11.3.2024
2
min czytania

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

dotacje

Expert Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie prototypu innowacyjnej maszyny do automatycznego, precyzyjnego profilowania zakończenia rur stalowych.”

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy Expert Solutions sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej aktywności B+R. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- zwiększenie potencjału badawczego poprzez zatrudnienie pracowników badawczych,

- opracowanie prototypu innowacyjnej maszyny służącej do precyzyjnego, automatycznego profilowania zakończenia rur stalowych.

Planowane efekty

Zaplanowano osiągnięcie następujących efektów:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 [szt.]

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 [szt.]

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R: 1 [szt.]

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1 [szt.]

Liczba realizowanych prac B+R: 1 [szt.]

Liczba realizowanych projektów B+R: 1 [szt.]

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 1 680 060,30 PLN

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC): 4

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 4 375 288,80 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 4 144 125,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania: 2 695 228,50 PLN