Wspieramy właścicieli i menedżerów firm na drodze transformacji cyfrowej

SPECJALIZACJA

Nasze interdyscyplinarne zespoły eksperckie złożone ze specjalistów świata inżynierii, oprogramowania i digitalizacji kreują rozwiązania w obszarze Configure, Price & Quote, Product Information Management, Business To Business i Industry 4.0.

jakie probLemy rozwiązujemy?

Dzięki naszym rozwiązaniom:

Dasz swoim klientom możliwość konfigurowania produktów

Nawet proste produkty mogą mieć wiele konfiguracji. Daj klientom możliwość ich samodzielnego konfigurowania w oparciu o wiele predefiniowanych opcji, cech i parametrów. Pokaż walory swojego produktu dzięki dwu- i trójwymiarowej wizualizacji.

Zwiększysz sprzedaż dzięki automatyzacji ofertowania

Ofertowania złożonych produktów to czasochłonny i narażony na błędy proces, a jakość oferty przekłada się wprost na satysfakcję klientów. Zwiększ wolumen sprzedaży dzięki usprawnieniu procesu ofertowania i zapewnieniu klientom informacji, które pozwolą im podjąć dobre decyzje zakupowe.

Zdigitalizujesz i zintegrujesz wiele procesów biznesowych

Cyfryzacja procesów i integracja rozwiązań IT to warunek konieczny do skutecznego skalowania biznesu. Skorzystaj z gotowych komponentów platformy EXSO+, by przyspieszyć czas i zmniejszyć koszt tworzenia i wdrażania oprogramowania tworzącego "kręgosłup" Twojej firmy.

Skorzystasz z wiedzy, doświadczenia i pomocy ekspertów

Wsparcie ze strony dostawcy rozwiązań, wiedza ekspercka i efektywna współpraca to gwarancja sukcesu w projektach technologicznych. Skorzystaj z naszych gotowych produktów lub wynajmij nasz zespół do realizacji swojego kolejnego innowacyjnego projektu.

Rozwiniesz sieć dealerów oferujących Twoje produkty i usługi

Dobry system obsługi procesu ofertowania to prosta droga do skalowania sprzedaży. Daj swoim przedstawicielom handlowym i dealerom wsparcie w postaci narzędzi do katalogowania produktów, zarządzania polityką cenową i ofertowania, zwiększając ich wydajność i satysfakcję z pracy.

Stworzysz prototyp nowego rozwiązania lub produktu

Rozwój biznesu to nieustanne poszukiwanie nowych możliwości i szans w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Postaw na "smart prototyping" i szybkie testowanie nowych pomysłów biznesowych, korzystając z mocy innowacji technologicznych "robionych z głową".

CO OFERUJEMY?

Budujemy rozwiązania na styku świata sprzedaży, produkcji i nowych technologii

Jak konfigurować produkty złożone?

Zapoznaj się z przewodnikiem, w którym przedstawiamy korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem rozwiązań technologicznych wspierających konfigurację złożonych produktów i usług.

Pobierz PDF
Transformacja cyfrowa

Wspieramy cyfryzację przedsiębiorstw w obszarze konfiguracji i sprzedaży produktów złożonych, specjalizując się w tworzeniu rozwiązań w obszarze:

CPQ Configure, Price & Quote

Rozwiązanie problemu konfigurowania i oferowania zróżnicowanych produktów i usług w celu zapewnienia optymalnego wykorzystanie zasobów sprzedażowych.

PIM Product Information Management

Umożliwienie ewidencji i definiowania dużej ilości produktów i usług w sposób, który ułatwi ich produkcję, konfigurowanie i oferowanie dla szerokiego grona klientów.

B2B Business to Business

Zapewnienie wsparcia partnerom biznesowym firmy tak, by stali się istotnym ogniwem wytwarzania wartości biznesowej na potrzeby jej klientów.

Przepis na skuteczną transformację cyfrową to połączenie równoległych zmian na wielu "frontach". Zmian, które mają prowadzić do zbudowania modelu biznesowego odpowiadającego wyzwaniom coraz szybciej zmieniającego się świata, który napędzany jest nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Rozwój oprogramowania

Budujemy oprogramowanie "szyte na miarę" od pomysłu po utrzymanie w oparciu o autorską platformę EXSO+, by zapewnić wsparcie na każdym etapie rozwoju oprogramowania:

Systemy dedykowane

Zapewnienie klientom rozwiązań IT adekwatnych do ich unikalnych potrzeb, modeli i procesów biznesowych.

Integracja Industry 4.0

Połączenie kluczowych elementów istniejącej infrastruktury IT z nowymi rozwiązaniami wspierającymi Industry 4.0.

Hosting Wsparcie IT

Zapewnienie środowiska i wsparcia niezbędnego do prawidłowego i skalowalnego funkcjonowania stworzonych rozwiązań.

Tworzenie oprogramowania to jedno, a robienie tego w sposób maksymalizujący wartość biznesową "ukrytą" w technologii, to drugie. Dobre wdrożenia rozwiązań IT to złożony, dynamiczny proces łączący wiele aspektów - analizę potrzeb, dobór odpowiednich komponentów, tworzenia oprogramowania, integrację z systemami w środowisku klienta i utrzymanie rezultatów inwestycji.

Innowacje produktowe

Kreujemy przewagę konkurencyjną dzięki innowacjom produktowym i technologicznym, inspirując naszych klientów do tworzenia nowych rozwiązań:

Szybkie prototypowanie SW & HW

Tworzenie i testowanie rozwiązań na pograniczu oprogramowania, automatyki i integracji z urządzeniami.

Warsztaty proinnowacyjne

Wspólna praca nad nowymi pomysłami z pomocą narzędzi kreatywnych, dynamiki grupowej i wzajemnych inspiracji.

MVP produktów cyfrowych

Szybkie i nisko kosztowe testowanie nowych hipotez biznesowych z wykorzystaniem nowych technologii.

Najbardziej innowacyjne produkty powstają na przecięciu istniejących rozwiązań i nowych możliwości. Wyzwaniem jest zarówno wygenerowanie nowych pomysłów, jak i możliwie racjonalny wybór tych, które mają optymalny stosunek potencjału biznesowego do ryzyka i kosztów realizacji. Dzięki technologiom IT, testowanie nowych hipotez staje się duże łatwiejsze, ale wymaga dyscypliny i systematycznego podejścia.

Platforma EXSO+
co NAS WYRÓŻNIA?

Tworzymy rozwiązania oparte o autorską platformę EXSO+

Dzięki systematycznie rozwijanej bazie komponentów współtworzących platformę oprogramowania EXSO+, możemy dostarczać dojrzałe rozwiązania informatyczne w zdecydowanie krótszym czasie i konkurencyjnym budżecie, zapewniając jakość i wsparcie klienta na każdym etapie rozwoju i utrzymania systemu.

JAK wspóŁpracujemy z kLientami?

Nasz proces wdrażania rozwiązań opiera się na 5 prostych krokach

Wierni podejściu "lean" i mocy uczenia się w oparciu o doświadczenia, a nie założenia teoretyczne, dążymy do szybkiej weryfikacji przyjętych hipotez i założeń.

Wykorzystujemy doświadczenia z innych projektów i sukcesywnie rozwijaną autorską platformę oprogramowania EXSO+. Dzięki temu możemy w relatywnie krótkim czasie uruchomić rozwiązanie w środowisku klienta i dostosować je do jego potrzeb, stając się jego strategicznym partnerem technologicznym.

krok 1
Analizujemy potrzeby i możliwości

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby i dzielimy się naszym doświadczeniem.

krok 3
Dostarczamy bazową wersję rozwiązania

Niezwłocznie uruchamiamy system testowy, by zebrać feedback i przeszkolić użytkowników.

krok 2
Dostosowujemy rozwiązanie do potrzeb

Konfigurujemy rozwiązanie, zasilamy je danymi i budujemy interfejsy z innymi systemami.

krok 4
krok 5
Uruchamiamy rozwiązanie produkcyjne

Dbamy o konfigurację, wdrożenie, bezpieczeństwo i sprawny start systemu.

Rozwijamy i aktualizujemy rozwiązanie

Zapewniamy ciągłość działania systemu i budujemy wspólnie jego nowe komponenty.

Marcin Kuczyński
Cytat

Naszą misją jest zapewnienie klientom rozwiązań i bezpieczeństwa w obszarze technologii cyfrowej...

... tak, by mogli się skupić na rozwoju biznesu przyszłości. Od ponad 12 lat pomagamy we wdrażaniu rozwiązań informatycznych wspierających sprzedaż, obsługę klienta i skalowanie przedsiębiorstw. Trzymamy kciuki za wszelkie nowe możliwości biznesowe i zapraszamy do współpracy!

Marcin Kuczyński CEO EXSO