araj realizacje

Konfigurator obiektów przemysłu rolno-spożywczego

cpq
pim
crm
  • Szybki proces ofertowania w kilku językach
  • 12+ tysięcy komponentów i produktów
  • Konfiguracja na potrzeby sprzedaży i produkcji
Projekt dla ARAJ Realizacje
Projekt:
Konfigurator obiektów przemysłu rolno-spożywczego
Technologie:
Java, Tomcat, Spring, ZK, Jasper, MySQL
Zespół:
4 osoby
Współpraca:
Od 5 lat

"Współpraca ARAJ i EXSO ma charakter stały, dzięki temu systemy wykorzystywane przez ARAJ są na bieżąco unowocześniane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynkowych. Doceniana na rynku, wysoka efektywność funkcjonowania naszej firmy to również zasługa sprawnie działających i niezawodnych rozwiązań EXSO."

Jacek Szostkowski
Prezes Araj Realizacje
o projekcie

Fascynujący świat procesów suszenia i magazynowanie płodów rolnych

ARAJ to rozpoznawalna w Polsce i w Europie, wiodąca marka wśród producentów obiektów przemysłu rolno-spożywczego. Obiekty tego typu składają się z setek urządzeń, takich jak silosy, suszarnie, czyszczalnie i transportery do ziarna. Proces konfiguracji i wyceny tego typu obiektów jest niezwykle złożony i zawsze stanowi duże wyzwanie.

Celem naszego projektu było opracowanie i wdrożenie konfiguratora produktów, który pozwoli na szybkie i precyzyjnie opracowanie specyfikacji i oferty. Ponadto w zakres projektu weszły dodatkowe zagadnienia związane z procesem realizacji, w tym m.in. szczegółowe planowanie i kontrola produkcji komponentów oraz zarządzanie projektem, w szczególności zarządzanie harmonogramami wysyłek. Zrealizowany system stanowi obecnie główne źródło informacji o sprzedaży i realizacji projektów w firmie.

4800+

godzin pracy

1600

produktów

12000

komponentów

8000

konfiguracji

Proces

Nowe obszary ekspertyzy

krok 1
Warsztaty analityczne

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby i dzielimy się naszym doświadczeniem.

krok 3
Pogłębienie wiedzy dziedzinowej

Analizujemy funkcjonowanie danej dziedziny biznesu, poznajemy zagadnienia techniczne i produkcyjne, by nasze rozwiązanie dostarczało prawdziwą wartość.

krok 2
Budowanie i wdrożenie rozwiązania

Eksplorujemy możliwe opcje, budujemy i uruchamiamy system testowy, by zebrać feedback i przeszkolić użytkowników, a następnie zasilamy go danymi produkcyjnymi.

krok 4
Nadzór nad systemem

Monitorujemy działanie systemu produkcyjnego i rekomendujemy jego rozszerzenia o nowe funkcjonalności, w celu jeszcze lepszej optymalizacji wspieranych przez niego procesów.

WYZWANIE

Stworzenie katalogu komponentów i reguł budowania z nich produktów złożonych

Jednym z największych wyzwań, które pojawiło się w trakcie opracowania koncepcji konfiguratora, była konieczność przedefiniowania produktów - opisanie każdego z nich jako zespołu komponentów, które w odpowiednich konfiguracjach, spełniających określone reguły poprawności, pozwolą stworzyć dowolny produkt. Dzięki takiej koncepcji, udało nam się z jednej strony spełnić wymaganie elastyczności w dostosowaniu produktów do wymagań klienta, a jednocześnie - zapewnić jednoznaczność podzespołów produkcyjnych i wysyłkowych.

Proces wyceny dużego obiektu suszarniczego o wartości przekraczającej 10 mln zł - realizowany bez użycia konfiguratora - zajmował dotychczas kilka, a czasem nawet kilkanaście dni i angażował wielu specjalistów firmy. Obecnie, dzięki systemowi informatycznemu, można to zrobić w kwadrans - nawet w trakcie spotkania handlowca z klientem.
technologia

Integracja z systemem SAP

Rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o platformę EXSO+, rozszerzoną o niezbędne mechanizmy związane z zarządzaniem realizacją projektów i wysyłkami. Ponadto system został zintegrowany z systemem ERP marki SAP.

Moduły platformy EXSO+ wykorzystane w projekcie:

EXSO-CORE
EXSO-BPO
EXSO-COM
EXSO-SAL
EXSO-PRJ

Technologie wykorzystane w projekcie:

rozwiązania

Dedykowane rozwiązanie pozwalające zarządzać złożonymi projektami

Dostarczone rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane mechanizmy zarządzania produktami złożonymi, obejmujące m.in. katalogowanie półproduktów, definicje produktów, tworzenie reguł definicji i gotowych prekonfiguracji. Ponadto zapewniliśmy możliwość zarządzania wieloma cennikami.

Innym istotnym aspektem zaproponowanego rozwiązania jest obsługa wielu parametrów (np. moc elektryczna, waga, wydajność) i algorytmów ich wyliczania. Występujący we wdrożeniu autorski moduł projektów pozwala na zarządzanie zadaniami projektowymi, a dzięki integracji z systemem SAP, wspiera także kontroling projektów.

Do prognozowania sprzedaży w oparciu o przygotowywane oferty, zastosowane zostały narzędzia lejka sprzedażowego. Chcąc ograniczyć widoczność poszczególnych ofert pomiędzy działami i poszczególnymi handlowcami, wykorzystano mechanizmy ACL (Access Control List).

W trakcie konfigurowania poszczególnych urządzeń wchodzących w skład obiektu, system autonomicznie wylicza wiele istotnych parametrów, jak np. ilość samochodów niezbędnych do dostarczenia towaru, całkowitą moc elektryczną wykorzystywaną na obiekcie czy ilość godzin montażowych w podziale na kategorie specjalistów.
benefity
Zamknij
Szybka oferta w wielu językach

Wprowadzenie konfiguratora pozwoliło na przyspieszenie ofertowania w kilku językach.

Ograniczenie ryzyka projektowego

Redukcja ryzyka straty finansowej lub utraty kontaktu z powodu niedoszacowania lub przeszacowania ceny produktów złożonych.

Obsługa różnych cenników

Możliwość korzystania z wielu cenników dla poszczególnych rynków / kanałów sprzedaży.

Precyzja ofertowania

Dzięki konfiguratorowi, ofertujący dokładnie wie, ile dany obiekt będzie kosztował i jaką jego ceną należy przedstawić klientowi.