VBW ENGINEERING

Program doboru central wentylacyjnych

B2b
2d/3d
cpq
  • Wsparcie procesów sprzedaży i projektowania central
  • Blisko 200 użytkowników systemowych i biznesowych
  • Autorskie algorytmy i innowacyjne metody wizualizacji
Projekt dla VBW
Projekt:
Program doboru central wentylacyjnych
Technologie:
Java, Tomcat, ZK, Jasper, MySQL, IIS, .NET
Zespół:
2-5 osób
Współpraca:
Od 4 lat

“Dzięki współpracy z EXSO uzyskaliśmy system, który jest niezwykle zaawansowany technicznie, a jednocześnie daje nam dużą elastyczność w definiowaniu złożonych produktów”

Ewa Antoniewicz
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
o projekcie

Naszym zadaniem było stworzenie systemu umożliwiającego indywidualny dobór central wentylacyjnych

VBW Engineering działa od wielu lat w branży obróbki powietrza, będąc najważniejszym polskim producentem urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wg indywidualnych potrzeb klienta. Urządzenia firmy pracują w biurowcach, hotelach, szpitalach, szkołach, obiektach sportowo-rekreacyjnych, bankach, halach produkcyjnych, elektrowniach, kopalniach, supermarketach, multikinach, laboratoriach, basenach publicznych i prywatnych, tworząc wszędzie wewnętrzny optymalny mikroklimat.

Produkt dopasowany ściśle do oczekiwań, wymagań i potrzeb, gwarantuje satysfakcję klienta - takiemu podejściu podporządkowane są wszelkie działania VBW Engineering i jej doradców techniczno-handlowych w Polsce i za jej granicami. Stała współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi specjalistów firmy to możliwość wdrażania na rynku budowlanym nowych, wyspecjalizowanych rozwiązań, spełniających warunki konkurencyjne pomysłem i jakością, przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych.

EXSO wspólnie z VBW opracowało i wdrożyło system do konfiguracji central wentylacyjnych. System wspiera elastyczność projektowania i indywidualne podejście do każdego klienta, z zachowaniem standardów inżynierskich w dziedzinie projektowania i dokumentacji technicznej, a ponadto dostarcza efektowne wizualizacje 3D/2D projektu. 

8800+

godzin pracy

160+

aktywnych kont użytkowników

50

typoszeregów central

50+

funkcji przetwarzania powietrza

Proces

Tworzenie złożonych systemów IT to nie tylko programowanie

krok 1
Warsztaty analityczne

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby i dzielimy się naszym doświadczeniem.

krok 3
Prototyp i wdrożenie platformy

Możliwie szybko uruchamiamy system testowy, by zebrać feedback i przeszkolić użytkowników, a następnie konfigurujemy go, zasilamy danymi i wdrażamy w środowisku produkcyjnym.

krok 2
Integracja z modułami obliczeniowymi

Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy i metody obliczeniowe, korzystając z bibliotek dostarczonych przez klienta.

krok 4
Opracowanie dokumentacji technicznej systemu

Zapewniamy możliwość dalszego rozwoju wspólnie stworzonego rozwiązania dzięki dokumentacji przyjętych założeń i rozwiązań technicznych.

WYZWANIE

Złożoność obliczeń

Jednym z większych wyzwań, który pojawił się w projekcie, było zagadnienie dynamicznego wyznaczania wymiarów każdej sekcji urządzenia, co przekłada się na kształt i wielkość całej centrali. Ponadto wszystkie zmiany wymiarów muszą spełniać złożone reguły poprawności, a ponadto finalnie przekładają się na wymiary kształtowników i formatek blachy wykorzystywanych do produkcji tych bardzo złożonych i kosztownych urządzeń.

Zmiana jednego parametru eksploatacyjnego, takiego jak temperatura nawiewu tylko o 1 st. C, może spowodować konieczność przeliczenia każdej z funkcji programu, w wyniku czego mogą zmienić się podzespoły urządzenia, co z kolei przełoży się na zmianę gabarytu całej centrali.
technologia

Rozwiązanie oparte o platformę EXSO+

By przyspieszyć czas realizacji projektu, zapewnić niezawodność wdrożonych rozwiązań i obniżyć koszt ich wytworzenia, skorzystaliśmy z gotowych komponentów platformy EXSO+ i sprawdzonych technologii.

Moduły platformy EXSO+ wykorzystane w projekcie:

EXSO-CORE
EXSO-BPO
EXSO-COM
EXSO-SAL

Technologie wykorzystane w projekcie:

rozwiązania

Od programistów dla... programistów

Zaproponowane rozwiązanie wspiera proces konfiguracji central, począwszy od określenia parametrów wejściowych, po wybór modelu i składowych funkcji przetwarzania powietrza. W wyniku obliczeń doborowych funkcji, system wyznacza parametry pośrednie. Finalnie uzyskana zostaje kompletnie zdefiniowana centrala, którą w formie modelu 3D można zobaczyć na ekranie, wydruku czy w pliku DXF. Dla takiej centrali wyliczane są wszystkie wyjściowe parametry użytkowe, m.in. takie jak hałas, moc, waga, cena. Na potrzeby działu produkcji powstają: schematy montażowe i elektryczne, szczegółowa specyfikacja materiałowa z dokładnymi wymiarami poszczególnych profili i formatek oraz listą podzespołów zakupowych.

Zadaniem EXSO było opracowanie platformy konfiguratora, na której inżynierowie firmy będą samodzielnie definiować produkty, ich parametry, reguły i formuły. Przyjęto założenie, że mechanizmy obliczeniowe powinny być w miarę swobodnie modyfikowalne, bez konieczności przebudowy całego systemu. Opracowane rozwiązanie w dużym stopniu wykorzystuje wbudowane w platformę EXSO+ mechanizmy rozszerzeń, parametrów, tabel użytkownika oraz skryptów Groovy, kompilowanych w trakcie pracy aplikacji.

Współpracujący z zespołem EXSO specjaliści klienta, poszerzając swoją wiedzę inżynierską o informacje na temat struktury danych oraz poznając podstawowe zasady pisania funkcji i skryptów, stali się najbardziej zaawansowanymi “programistami” tego niecodziennego rozwiązania.
benefity
Zamknij
Szybsze ofertowanie

Możliwość definiowania produktów przez inżynierów firmy.

Zaangażowanie klienta

Elastyczność podczas projektowania, dzięki prezentacji dostępnych komponentów.

Wsparcie sprzedaży

Uporządkowanie obsługi procesów sprzedaży i projektowania central.

Wizualizacja produktów

Precyzyjna specyfikacja i wizualizacja 3D / 2D central na ekranie i wydrukach.