pryzmat

System zarządzania wysyłkami

b2b
edi
wms
  • Integracja z trzema firmami kurierskimi
  • Automatyzacja procesów magazynowania i wysyłki
  • Wsparcie dla 160 pracowników w 60 oddziałach firmy
Projekt dla Pryzmat
Projekt:
System zarządzania wysyłkami
Technologie:
Java, Tomcat, Spring, ZK, Jasper, MySQL, Web Services, SOAP
Zespół:
4 specjalistów
Współpraca:
12 miesięcy

“Rozwiązania stworzone przez EXSO pozwoliły nam skrócić czas obsługi przesyłek, zwiększyć kontrolę i zminimalizować ilość pomyłek. Eksperci z EXSO umożliwili integrację z systemami wszystkich firm kurierskich, z którymi współpracujemy.”

Grzegorz Słomiński
Zastępca Kierownika magazynu
o projekcie

Stworzyliśmy system ujednolicający i wspomagający obsługę przesyłek kurierskich pomiędzy oddziałami firmy a jej klientami

Pryzmat sp. z o.o. sp. k. stworzył największą polską sieć sprzedaży wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Prowadzi sprzedaż i wynajem sprzętu drukującego renomowanych światowych marek. Kierując się myśleniem ekologicznym – skupuje, zbiera i przetwarza zużyte kartridże.

Celem projektu było stworzenie systemu pozwalającego na poprawę i optymalizację procesu obsługi nadawania i odbierania przesyłek. Dzięki integracji z systemami firm kurierskich, udało się uprościć i ujednolicić czynności tworzenia i znakowania paczek oraz zamawiania kurierów. Wprowadzenie własnych etykiet zmniejszyło do minimum ilość pomyłek i zwiększyło kontrolę procesu.

1200

godzin pracy

300

użytkowników

80

oddziałów

2500

przesyłek miesięcznie

Proces

Każdy system informatyczny to "zestaw naczyń połączonych" interfejsami i protokołami wymiany danych

krok 1
Warsztaty analityczne

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby i dzielimy się naszym doświadczeniem.

krok 3
Projektowanie interfejsów

Projektujemy i budujemy interfejsy z innymi systemami działającymi w środowisku IT klienta, a także integrujemy oprogramowanie z urządzeniami fizycznymi.

krok 2
Wdrożenie

Uruchamiamy system testowy, by zebrać feedback i przeszkolić użytkowników, a następnie zasilamy go danymi produkcyjnymi.

krok 4
Nadzór nad systemem

Monitorujemy działanie systemu produkcyjnego i rekomendujemy działania umożliwiające optymalizację wspieranych przez niego procesów.

WYZWANIE

Jak zwiększyć kontrolę i zminimalizować ilość błędów, jednocześnie optymalizując i upraszczając proces nadawania przesyłek wysyłanych przez różne firmy kurierskie?

Jednym z największych wyzwań projektu było umożliwienie pełnej kontroli procesu przygotowywania, nadawania i śledzenia przesyłek transportowanych przez różne firmy kurierskie. Jednocześnie należało ten proces ujednolicić tak, aby nie był zależny od sposobu jego realizacji przez przewoźników.

Wielooddziałowy charakter firmy wprowadził wymóg zapewnienia separacji danych przechowywanych w systemie. Informacje o klientach, przygotowywanych i przekazywanych przesyłkach i ich zawartości, mogą być dostępne jedynie dla pracowników oddziałów, do których należą oraz osób uprawnionych. Wymóg ten został zrealizowanych poprzez wdrożenie wielopoziomowych mechanizmów uprawnień oraz kontroli dostępu na poziomie danych.

Ujednolicenie wewnętrznego sposobu znakowania przesyłek uzyskano poprzez opracowanie dedykowanych etykiet naklejanych na wszystkie przesyłane paczki. Dzięki zastosowaniu kodów QR i mobilnych terminali/kolektorów z ich czytnikami, udało się znacząco przyspieszyć czynności związane z nadawaniem i odbieraniem przesyłek.

Własne oznakowanie paczek nie może zaburzyć ich obsługi w firmie kurierskiej. Nie można zastosować dowolnego rodzaju kodów kreskowych.
technologia

Automatyzacja procesów logistycznych z wykorzystaniem czytników kodów QR

Nasze rozwiązanie oparliśmy o elementy platformy EXSO+, jednocześnie rozszerzając je o nowe funkcjonalności i integrując z urządzeniami fizycznymi, takimi jak kolektory przesyłek i czytniki kodów QR.

Moduły platformy EXSO+ wykorzystane w projekcie:

EXSO-CORE
EXSO-BPO
EXSO-COM

Technologie wykorzystane w projekcie:

rozwiązania

Uniwersalny interfejs współpracy z wieloma partnerami biznesowymi

System stworzony dla firmy Pryzmat obsługuje procesy w magazynie, związane z nadawaniem i odbieraniem przesyłek. W celu automatyzacji czynności związanych z zarządzaniem przesyłkami, dokonaliśmy integracji z systemami firm kurierskimi, z których usług korzysta Pryzmat. Głównym zadaniem systemu jest kontrola zdarzeń związanych z przesyłkami: co, kiedy, skąd i dokąd zostało nadane/przyjęte i identyfikacja zawartości paczek. W związku z tym, że dla naszego klienta istotne było zautomatyzowanie czynności związanych z przesyłkami, w systemie została stworzona lista kontrahentów, czyli oddziałów i klientów, z którymi najczęściej przesyłki są wymieniane, co przyspiesza proces nadawania paczek.

Za pomocą systemu magazynierzy tworzą paczki, zamawiają kurierów, generują etykiety - zarówno wewnętrzne, umożliwiające identyfikację zawartości paczki, jak i zewnętrzne – przeznaczone do transportu przesyłek. Wdrożony system umożliwia obsługę przesyłek nie tylko z poziomu komputera, ale także z poziomu kolektora danych. Funkcjonuje na nim aplikacja przeglądarkowa przystosowana do pracy na bezprzewodowym terminalu, dzięki czemu magazynierzy bez podchodzenia do stanowisk komputerowych mogą korzystać z systemu i odczytywać kody kreskowe oraz rejestrować przesyłki przychodzące i wychodzące.

W systemie rejestrowane są przesyłki wymieniane między magazynem centralnym a punktami sprzedażowymi lub klientami końcowymi. Z systemu korzystają nie tylko magazynierzy w centrali, ale również pracownicy punktów sprzedażowych firmy w całej Polsce. Często przesyłane są drukarki, które w systemie są identyfikowane po numerze seryjnym lub np. ważne dokumenty, do których zaginięcia nie można dopuścić.

System ogranicza ryzyko zgubienia paczek dzięki dokładnemu śledzeniu trasy ich podróży. Informuje także o możliwych opóźnieniach w dostawie. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, istnieje możliwość odnotowania w systemie faktu o zgłoszeniu reklamacji do firmy kurierskiej. Takie informacje porządkują zgłoszenia reklamacyjne.

Dzięki wdrożeniu systemu EXSO, pracownicy odpowiadający za zarządzanie zleceniami kierowanymi do firm kurierskich mogą wszystkie niezbędne operacje wykonywać z poziomu jednego systemu.
benefity
Zamknij
Automatyzacja procesów magazynowych

Zmniejszenie kosztów obsługi i zwiększenie przepustowości w procesach magazynowania i dystrybucji przesyłek.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Przesyłki mogą być śledzone, a każda zarejestrowana w systemie paczka może zostać zidentyfikowana, co zmniejsza ryzyko jej zagubienia.

Kontrola nad wysyłanym towarem

Jeden interfejs komunikacji i współpracy z wieloma firmami kurierskimi, dający możliwość lepszej kontroli nad procesem dystrybucji przesyłek.

Szybsza obsługa klientów

Przyspieszenie procesu przekazywania towaru z magazynu głównego do punktów handlowych, a w rezultacie szybsze dostarczenie przesyłek do klienta.