OCTALEX LIGHTING ENGINEERING

Inteligentne oświetlenie uliczne

EDI
EMBEDDED
ZIGBEE
  • Zdalna obsługa 100+ lamp ulicznych w Dubaju
  • Brak konieczności wykonania połączeń przewodowych
  • Innowacyjna komunikacja urządzeń w modelu MESH
Projekt dla Octalex
Projekt:
Inteligentne oświetlenie uliczne
Technologie:
ZigBee, Embedded C, PHP, Apache, CGI
Zespół:
3 osoby
Współpraca:
360 h w ciągu pół roku

"Firma OGL od 2013 roku współpracuje z EXSO, rozwijając projekty systemów sterowania oświetleniem komercyjnym dla naszych znanych australijskich klientów, w tym Perpetual Pty Ltd. Każdy z tych projektów został zrealizowany przez EXSO terminowo i w pierwotnie założonym budżecie. Firma wykazała się dużą dbałością o szczegóły oraz doskonałą znajomością wymagań projektowych i ich realizacji."

Maurie Radzikowski
Managing Director
o projekcie

Skuteczne partnerstwo kluczem do realizacji międzynarodowych projektów

Octalex Lighting Engineering to polsko-australijska spółka, działająca od 2005 roku i zajmująca się produkcją i sprzedażą najnowocześniejszych lamp opartych na diodach LED oraz inteligentnych systemach bezprzewodowego sterowania oświetleniem. Octalex jest dostawcą rozwiązań oświetleniowych dla zastosowań komercyjnych, mieszkaniowych, architektonicznych i przemysłowych.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego bezprzewodowe sterowanie oświetleniem znajdującym się na terenie jednego z uniwersytetów w Dubaju. Międzynarodowy projekt został zrealizowany we współpracy firm z Polski, Australii i Austrii. Obejmował zarówno rozwiązania fizyczne, elektroniczne, jak i softwarowe. Zadanie EXSO polegało na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu oprogramowania do zarządzania solarnym oświetleniem ulicznym.

360

godzin pracy

100

inteligentnych lamp ulicznych

3

punkty dostępowe

10

trybów pracy każdej lampy

Proces

Przy ograniczonym budżecie, krytyczna staje się efektywność współpracy w projekcie

krok 1
Warsztaty analityczne

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby i dzielimy się naszym doświadczeniem.

krok 3
Prototyp

Wykorzystujemy doświadczenie w tworzeniu systemów z pogranicza hardware i software, by dostarczyć innowacyjne rozwiązanie.

krok 2
Realizacja

Budujemy rozwiązanie maksymalizując jego wartość biznesową w stosunku do budżetu na jego realizację.

krok 4
Wdrożenie

Wdrażamy rozwiązanie w docelowym środowisku "na odległość", blisko współpracując z partnerami zagranicznymi.

wyzwanie

Optymalizacja protokołów komunikacyjnych

Kluczowym wyzwaniem projektu było zaprojektowanie i skonfigurowanie systemu opartego o protokół sieciowy ZigBee. Wymagało to dobrego zrozumienia mechanizmów komunikacji w tego typu sieciach, a następnie optymalne oprogramowanie algorytmów przesyłania komunikatów pomiędzy jej modułami. Ważne stało się także uzyskanie szybkiej reakcję na zdarzenia, a jednocześnie nieprzesyłanie niepotrzebnych danych i zapewnienie niezawodności takiej komunikacji.

Pomiędzy lampami nie ma żadnych kabli, ponieważ ich zasilanie zapewniają panele solarne, a sterowanie realizowane jest bezprzewodowo.
technologia

Programowanie "blisko" urządzeń

Projekt zbudowany został od podstaw, z wykorzystaniem języków programowania niskiego poziomu. Jedynie na potrzeby interfejsu użytkownika został oprogramowany serwer www.

Technologie wykorzystane w projekcie:

rozwiązania

Integracja innowacyjnych technologii softwarowych i hardwarowych

Każda ze 100 lamp posiada własny panel fotowoltaiczny, baterię, moduł sterujący i moduł bezprzewodowej komunikacji w standardzie ZigBee. Całość jest kontrolowana przez dostarczone oprogramowanie, działające na serwerze i komunikujący się z lampami poprzez tzw. gateway’e (technologia ZigBee-LAN). Zastosowane rozwiązanie pozwala na sterowanie oświetleniem w różnych częściach kampusu uniwersyteckiego, z wykorzystaniem scenariuszy przypisanych do obszaru, pory dnia i roku.

Każda z lamp posiada własne algorytmy sterowania, dzięki czemu istnieje możliwość wygodnego sterowania dowolną lampą w całym systemie oświetleniowym. Dzięki wykorzystaniu serwera i algorytmom grupowym, można sterować wieloma lampami jednocześnie. Wszystkie parametry pracy lamp (np. poziom świecenia, napięcie, prąd, pobór mocy, stan akumulatora) są w sposób ciągły monitorowane i rejestrowane w bazie danych. Przy wystąpieniu błędów lub awarii, wysyłane są natychmiast powiadomienia e-mail do operatorów systemu.

Prostota, autonomiczność i praktyczność zaproponowanego rozwiązania to brak konieczności wykonywania jakichkolwiek połączeń fizycznych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
benefity
Zamknij
Praktyczna innowacja

Dzięki połączeniu różnych technologii, powstało rozwiązanie, którego wcześniej nikt nie stworzył.

Skalowalność rozwiązania

Dobrze zaprojektowane rozwiązanie i sensowne wykorzystanie technologii pozwalają osiągnąć efekt skali i redukcję kosztu jednostkowego.

Uproszczenie procesów

Automatyzacja procesów obsługi urządzeń prowadzi do realnych oszczędności i większej efektywności.

Nowe możliwości

Udział w projekcie rozwojowym otwiera nowe perspektywy i prowadzi do powstawania coraz lepszych, innowacyjnych rozwiązań.