ELVB AB

System zarządzania firmą remontowo-budowlaną

erp
dms
com
  • Równoległe prowadzenie projektów inwestycyjnych
  • Obsługa 50+ użytkowników pracujących w terenie
  • Prototyp innowacyjnego rozwiązania
Projekt dla ELVB
Projekt:
System zarządzania firmą remontowo-budowlaną
Technologie:
Java, Tomcat, ZK, Jasper, MySQL
Zespół:
2-4 osób
Współpraca:
Od 2 lat

"Nie mogąc znaleźć na rynku oprogramowania, które byłoby odpowiednie dla naszej specyfiki, zwróciliśmy się do firmy EXSO o pomoc w stworzeniu takiego systemu. Istotnym dla nas było opanowanie procesów związanych zarówno z przepływem materiałów, jak również zarządzaniem pracą ekip monterskich. Dzięki opracowanemu i wdrożonemu systemowi, udało się ograniczyć straty wynikające z błędów ludzkich i poprawić efektywność zarządzania realizowanymi przez nas projektami."

Magdalena Kielb
Dyrektor Zakładu
o projekcie

Skalowanie biznesu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym

ELVB AB to prężnie rozwijająca się szwedzka spółka, działająca w branży budowlanej. Zajmuje się budowaniem i remontowaniem domów i mieszkań. Oprócz prac ogólnobudowlanych, oferuje usługi z zakresu instalacji elektrycznych i hydraulicznych. Z uwagi na dynamiczny rozwój, spółka zwróciła się do EXSO z prośbą o pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu, który pozwoliłby na usprawnienie jej działania.

Podstawowym wyzwaniem naszego nowego klienta było zapanowanie nad dużym obrotem materiałów oraz zarządzanie pracami specjalistów wykonywanymi na wielu równolegle prowadzonych inwestycjach. Oczekiwano, że wszystkie informacje projektowe będą zawsze dostępne on-line, zarówno w biurze jak i na budowach, co pozwoli na lepszą kontrolę prac i szybkie ich rozliczenia.

870+

godzin pracy

35+

użytkowników

130+

zleceń prowadzonych równolegle

17

ekip instalatorskich

Proces

Nawet pozornie nieduży projekt wymaga systematycznego podejścia do jego realizacji

krok 1
Warsztaty analityczne

Staramy się jak najlepiej zrozumieć kluczowe potrzeby i dzielimy się naszym doświadczeniem.

krok 3
Prototyp

Możliwie szybko uruchamiamy system testowy, by zebrać feedback i przeszkolić użytkowników.

krok 2
Wdrożenie

Konfigurujemy rozwiązanie, zasilamy je danymi i budujemy interfejsy z innymi systemami.

krok 4
Utrzymanie i rozwój

Zapewniamy ciągłość działania systemu i budujemy wspólnie jego nowe komponenty.

wyzwanie

Integracja z partnerami biznesowymi

Jednym z ciekawszych wyzwań w projekcie była integracja z hurtowniami materiałów budowlanych, by z poziomu dostarczonego systemu zapewnić możliwość sprawdzenia, w jakiej hurtowni i w jakich cenach można znaleźć wymagany towar, a po jego zakupie - szybko zdigitalizować niezbędne do zawarcia transakcji zakupu dokumenty.

Skuteczna kooperacja w ekosystemie partnerów to warunek niezbędny do rozwoju biznesu w coraz bardziej "połączonym" świecie.
technologia

Gotowe rozwiązanie dostosowane do nowego środowiska pracy

W projekcie zastosowaliśmy platformę EXSO+ rozszerzaną o mechanizmy integracji i dedykowane funkcjonalności związane z zarządzaniem kadrami. Ze względu na wymagania pracowników terenowych firmy, wszystkie ekrany systemu zostały dostosowane do pracy na tabletach.

Moduły platformy EXSO+ wykorzystane w projekcie:

EXSO-CORE
EXSO-BPO
EXSO-COM
EXSO-HRK
EXSO-SRV
EXSO-WMS

Technologie wykorzystane w projekcie:

rozwiązania

Digitalizacja kluczowych procesów

W toku realizacji projektu zbudowano system informatyczny oparty platformę EXSO+, w którym zastosowano kilka interesujących rozwiązań. Na potrzeby rejestracji przepływu materiałów i wyposażenia, uruchomiono kilkanaście wirtualnych magazynów. Operacje przesunięć między magazynami firmy i placami budowy zostały maksymalnie zautomatyzowane. Dzięki temu dokładnie wiadomo, gdzie znajduje się dany materiał czy urządzenie od momentu ich zakupu aż po instalację na obiekcie.

Digitalizacji poddane zostały również prace montażowe i serwisowe. W module serwisowym planowane i monitorowane są wszystkie zadania zlecone przez klienta. Dzięki temu pracownicy terenowi firmy mają wgląd do wszystkich zleceń do nich przypisanych, a dział administracji posiada szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac - kto, gdzie, kiedy i co wykonywał.

Usprawnienie nawet najprostszych elementów procesu realizacji zleceń doprowadziło do znaczących oszczędności czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich, a także zwiększyło zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników za powierzone im zadania.
benefity
Zamknij
Digitalizacja procesów

Optymalizacja i uporządkowanie procesów dzięki zastosowaniu sprawdzonych i dostosowanych do potrzeb użytkowników rozwiązań informatycznych.

Zwiększenie sprzedaży

Umożliwienie skalowania biznesu bez konieczności znacznego rozbudowywania zespołu pracowników firmy.

Integracja z dostawcami

Udrożnienie i uporządkowanie współpracy z dostawcami materiałów i wyposażenia, a także optymalizacja procesów logistycznych.

Podniesienie jakości

Zmniejszenie ilości błędów pojawiających się w trakcie realizacji projektów i redukcja kosztów niezbędnych do ich naprawienia.