30.5.2022
3
min czytania

Jak przygotować firmę do wdrożenia konfiguratora produktu?

E-commerce
Konfiguracja

Konfigurator produktu może wiele - przynieść nowych klientów, zwiększyć marżę i przyspieszyć sprzedaż. Może nawet być początkiem innowacji produktowych. Ale nie może jednego – nie może wyręczyć przedsiębiorstwa w zasileniu go odpowiednimi treściami.

Tworzenie konfiguratora produktu (czy – jak wolimy mówić w EXSO – konfiguratora sprzedaży) to proces, do którego warto zaprosić przedstawicieli działu handlowego i obsługi klienta, działu ofertowania i realizacji, działu zakupów oraz osoby zajmujące się marketingiem. Wszystko po to, by móc jak najpełniej spojrzeć na proces doboru elementów produktu z dwóch ważnych punktów widzenia - klienta i produkcji. Klienta – bo musimy wiedzieć, jakie są preferencje odbiorcy w zakresie samodzielnego zestawiania produktu. Działu produkcji – bo nie możemy pozwolić klientowi tworzyć zestawów nierealnych i zbyt kosztochłonnych.

Grupa docelowa i jej oczekiwania

Z produktów przedsiębiorstwa korzystają różni klienci. Ważnym pytaniem jest, czy wszyscy oni będą adresatami konfiguratora produktu. Od tej decyzji zależeć będzie poziom skomplikowania udostępnionego rozwiązania, język przekazu, a nawet stylistyka graficzna. Ta wiedza będzie szczególnie ważna w takiej sytuacji, gdy konfigurator będzie używany bezpośrednio przez klienta. Jeśli natomiast życzenia klienta będzie przyjmował handlowiec i sam zestawiał je w konfiguratorze, poziom skomplikowania rozwiązania powinien odnosić się do jego potrzeb.

Jeśli zdecydujemy, że klienci będą mogli samodzielnie komponować swój produkt, zastanówmy się, co o nich wiemy. Ile lat mają tacy odbiorcy? Jakim posługują się językiem? Jaka jest ich wiedza o produkcie? Na ile potrafią samodzielnie określić pożądane cechy produktu, takie jak wymiary czy wykorzystane materiały? Największym wsparciem będzie tu dział sprzedaży, który najczęściej kontaktuje się z klientem i zna jego charakterystykę. Zna też preferencje klientów i będzie potrafił odpowiedzieć m.in. na takie pytania, jak:

  • Z jakich elementów czy podzespołów składa się produkt? Które z nich mogą stać się przedmiotem indywidualnego doboru?
  • Ile opcji w danym obszarze (np. materiałów, kolorów, wielkości) możemy zaoferować klientowi?
  • W jakiej kolejności klient powinien dobierać kolejne elementy?
  • W jaki sposób klient nazywa poszczególne opcje? Jakie sformułowania będą dla niego jednoznaczne? Które należy wyjaśnić, by nie pozostawiać wątpliwości?
Zanim przedsiębiorstwo, które chce udostępnić swoim klientom opcję indywidualizacji produktów, zainwestuje w takie rozwiązanie, powinno się do niego solidnie przygotować. Wszystko po to, by móc jak najszybciej zmonetyzować swój wysiłek.

Opłacalność i wykonalność założeń

Przygotowując konfigurator produktu, weźmy też pod uwagę to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klienta oraz gdzie jest granica opłacalności tych oczekiwań. Biuro projektowe, dział realizacji czy dział zakupów pomogą określić te warunki:

  • Które z elementów konfiguracji stoją ze sobą w sprzeczności?
  • Czego nie opłaca nam się robić?
  • Jak długo trwa oczekiwanie na zakup i montaż poszczególnych komponentów? W jakim czasie możemy zaoferować klientowi odbiór produktu końcowego?
  • Jakie przepisy obowiązują w danej branży? W jaki sposób wpływają one na dobór rozwiązań?
  • W jakim wypadku potrzeba będzie dodatkowych zgód czy ekspertyz?

Korzyści

W wielu przedsiębiorstwach wdrożenie konfiguratora produktu wywołuje obawy zamiast entuzjazmu. Sprzedawcy boją się utraty pracy i swojej roli w organizacji. Dział realizacji obawia się błędów przy projektowaniu albo stawiania przez klienta nierealnych oczekiwań. Dlatego przed rozpoczęciem prac nad tym rozwiązaniem, załoga powinna otrzymać zapewnienie co do bezpieczeństwa swoich miejsc pracy oraz poznać korzyści płynące z konfiguratora, takie jak zwiększenie liczby klientów, skrócenie czasu sprzedaży i lepsze poznanie preferencji swoich odbiorców.

W naszej firmie realizujemy konfiguratory produktów dla różnych klientów. Są one następnie wykorzystywane przez handlowców albo bezpośrednio udostępniane klientom.

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do wdrożenia konfiguratora produktu oraz jak sprawnie przeprowadzić cały proces znajdziesz w naszym podręczniku.