21.5.2023
2
min czytania

Dlaczego zakochaliśmy się w Objectives & Key Results?

Zarządzanie

Jest wiele metod zarządzania, które nas poruszają i motywują do pracy. Ale w ostatnich latach żadna nie poderwała nas tak mocno, jak Objectives & Key Results.

Czym są OKRy?

OKR to skrótowa nazwa metody “Objectives & Key Results”. Jej pomysłodawcą był Andy Grove, szef Intela. Natomiast autorem samej nazwy – John Doerr, który wprowadził tę metodę w Google. To właśnie wysokiej skuteczności, potwierdzonej przez takie potęgi jak Facebook, Google czy Amazon, metoda OKR zawdzięcza swoją dzisiejszą popularność. Wcale się temu nie dziwimy! My też się w niej zakochaliśmy.

OKR to w skrócie umiejętność skutecznego wyznaczania celów. Niby nic nowego (mamy w końcu zarządzanie przez cele, SMART i inne tego rodzaju metody), ale jednak sposób ujęcia celu jest nietypowy.

Cel OKR konstruuje się z dwóch głównych elementów:

  • O (z ang. Objective) to ogólny kierunek, miejsce do którego chcemy dojść. Jest on wyrażony w sposób jakościowy, niemiarodajny. Celem tego elementu jest pokazanie ambicji firmy.
  • KR (z ang. Key Results) to natomiast kilka wyrażonych w sposób wymierny wskaźników, które pozwolą nam ocenić, czy już doszliśmy tam, dokąd zmierzaliśmy. Dobrze jest wyrazić cel w kilku ( optymalnie to 2-5) powiązanych ze sobą krokach, zawierających kryteria liczbowe, które będzie łatwo zmierzyć w dowolnym momencie.

Przykład OKR może wyglądać następująco:

O1 -  Sprzedawać przez LinkedIn

KR – Zwiększyć odwiedziny profilu o 25% w 2023

KR – Pozyskać minimum 100 zapytań o ofertę przez LinkedIn w 2023

KR – Zrealizować minimum 2 sprzedaże dla klientów pozyskanych przez LinkedIn

 

Intuicyjne, łatwe i obiektywne – takie jak lubimy.

Dlaczego wybraliśmy tę metodę?

Już od pierwszego kontaktu z metodą OKR poczuliśmy, że musimy ją wdrożyć. Po pierwsze dlatego, że ma w sobie element inspiracji i motywacji. Od pierwszego zdania (O – objective) można zrozumieć, dokąd chcemy zmierzać i identyfikować się z tym planem. Po drugie OKR są bardzo przejrzyste – układają plany w cykl zdarzeń i pozwalają zrozumieć, co będzie stanowić o sukcesie, osiągnięciu naszego celu. A trzecią niewątpliwą zaletą jest prostota tej metody – możemy ją z powodzeniem stosować i do celów strategicznych i do tych, które dotyczą pojedynczych zespołów, a nawet osób.

A coś, co jest proste, jednoznaczne i skalowalne nie może się nie przyjąć!

Kiedy powstaje ten artykuł, proces budowania OKRów dla EXSO jest już zakończony. Udało nam się bardzo szybko i w porozumieniu z całym zespołem wyrazić na 2023 cele i ich mierniki. Chętnie pochwalimy się tym, jak zdefiniowaliśmy nasze O – Objectives. Reszta (czyli KR) niech pozostanie tajemnicą biznesową.

 

Mamy cztery ambitne cele na ten rok. Wyraziliśmy je w następujący sposób:

 

O1: pOdbój - Eksplorujemy świat - zdobywamy klientów zagranicznych, budujemy sieć partnerów, realizujemy niecodzienne wyprawy.Opowiadamy światu o naszych wydarzeniach, zwiększamy  zasięg naszego oddziaływania, sprawiamy, że ludzie chcą pracować w EXSO i dzielić naszą historię, a przy tym dobrze się bawić!

 

O2: pOstęp - Jesteśmy ekspertami - szkolimy się, budujemy w tym celu narzędzia, jesteśmy na bieżąco z technologią, a w szczególności z naszym stosem technologicznym. Stajemy się firmą prawdziwie technologiczną i fabryką ekspertów.

 

O3: prOdukt - Mamy najlepszy na polskim rynku produkt klasy CPQ (Configure, Price & Quote) i jesteśmy rozpoznawalni w tym obszarze kompetencyjnym. Wiemy, jak wprowadzać nowe produkty na rynek, regularnie prototypujemy, testujemy hipotezy i szukamy nowych rozwiązań.

 

O4: prOces - Mamy pełną kontrolę nad firmą, jesteśmy uporządkowani i optymalizujemy nasze działania, Mamy zdefiniowane zakresy odpowiedzialności i standardy pracy.

Co teraz? Działamy! Zaczęliśmy od przełożenia KR-ów na zadania dla poszczególnych działów. Potem się trochę przeszkoliliśmy, żeby nabrać rozpędu. Wdrożyliśmy też regularne, częstsze niż kiedyś, przeglądy stanu zaawansowania prac. Za nami pierwszy kwartał, a my część naszych KR już zrealizowaliśmy, co było przyczynkiem do mniejszego lub większego świętowania w zespole.  

Na razie mamy same dobre doświadczenia. Dla nas OKR są po prostu OK. Rekomendujemy, zachęcamy, polecamy!