fbpx

Najważniejsze trendy technologiczne

Analizą trendów zajmują się dziś wybitni naukowcy, biznesmeni, futurolodzy. Obserwacja tendencji pozwala przygotować się do nadchodzących zmian – wykorzystać je na swoją korzyść lub zabezpieczyć się przed ich negatywnymi skutkami.
Badanie trendów dotyka wielu płaszczyzn naszej egzystencji. Bada się trendy społeczne, kulturowe, gospodarcze czy architektoniczne. Wśród nich szczególną rolę zajmuje obserwacja tendencji technologicznych. Szczególną, bo dziś – jak nigdy wcześniej – technologia wywiera niezwykle mocny wpływ na wszystkie pozostałe aspekty życia człowieka.
Analizą trendów technologicznych zajmują się m.in. media branżowe, instytuty naukowe czy duże firmy doradcze. Jednostką szczególnie specjalizującą się w tego rodzaju badaniach jest Instytut Gartnera (https://www.gartner.com/en). Każdego roku instytut ten publikuje 10 kluczowych trendów technologicznych. Te zdefiniowane na rok 2018 nie zaskakują: sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, bezpieczeństwo cybernetyczne to zjawiska, których znaczenie dla gospodarki pogłębia się. Instytut Gartnera ujął je następująco:

  1. Rozwój sztucznej inteligencji. 59% przebadanych instytucji gromadzi dane w celu zbudowania własnych systemów AI (Artificial Inteligence). Sztuczna inteligencja ma stać się fundamentem procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach.
  2. Aplikacje inteligentne i analityka – a zatem znaczenia AI ciąg dalszy. Instytut Garnera przewiduje, że już wkrótce sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w każdej aplikacji tworząc nową relację pomiędzy użytkownikiem a systemem. Związana z tym rozszerzona analityka pozwoli systemom uczyć się w celu automatycznego przygotowywania danych pod użytkownika i o użytkowniku.
  3. Inteligentne przedmioty. Gartner przewiduje gwałtowny rozwój rynku urządzeń, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz umiejętnościom uczenia się, w coraz bardziej inteligentny sposób będą wchodziły w interakcję z człowiekiem. Autonomiczne samochody, kamery, odkurzacze – to tylko kilka przykładów takich urządzeń. Sprzyja temu zjawisku liczba podłączanych do Internetu urządzeń (tzw. Internet Rzeczy).
  4. Bliźnięta cyfrowe. Tworzenie cyfrowego odpowiednika, pracującego w realu urządzenia, pozwoli na dokonywanie wielu symulacji pracy tego drugiego, usprawni zarządzanie nim oraz jego naprawy w czasie rzeczywistym. Dla przykładu urządzenie pracujące w głębinach czy w kosmosie, będzie miało swój odpowiednik w centrum dowodzenia.
  5. Edge computing to podejście polegające na tym, że informacja może być zbierana i przetwarzana jak najbliższej jej źródła. To pozwoli skrócić procesy analityczne i decyzyjne.
  6. Platformy komunikacyjne. Gartner prognozuje intensywny rozwój platform umożliwiających wymianę informacji między użytkownikiem a komputerem. System nie tylko będzie mógł udzielać człowiekowi odpowiedzi na proste pytania (np. o pogodę), ale także dokonywać w jego imieniu poszukiwań i akcji (np. znalezienia i zarezerwowania hotelu na weekend).
  7. Rozwój rzeczywistości wirtualnej (Virtulal Reality) i powiększonej (Augmented Reality) sprawią, że wzrośnie potrzeba użytkownika do wchodzenia w interakcję z nimi i korzystania z dostępnych w ten sposób cyfrowych doświadczeń. Zwiększy się także znaczenie rzeczywistości mieszanej, gdzie doświadczenie użytkownika będzie opierało się zarówno na cyfrowym, jak i realnym (fizycznym) odczuwaniu.
  8. Blockchain dzięki swoim zdecentralizowanym i rozproszonym blokom informacji wyjdzie poza rynek krypto walut i zacznie przyciągać te sektory rynku, gdzie wymieniane są informacje i transakcje handlowe pomiędzy niezaufanymi uczestnikami np. w służbie zdrowia czy łańcuchach dostaw.
  9. Zarządzanie zdarzeniami. Marketing wielu branż kieruje się w stronę szybkiej identyfikacji ważnych zdarzeń cyfrowych (np. uruchomienia aplikacji, złożenia zamówienia) oraz błyskawicznej reakcji na nie. Technologie mają umożliwiać i przyspieszać te procesy.
  10. Rosnące znaczenie cyfryzacji w prowadzeniu biznesu wzmacnia potrzebę chronienia danych i procesów. Służyć temu mają rozwiązania typu CARTA (Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment) polegające na stałym monitoringu, reagowaniu i usprawnianiu działań służących poprawie bezpieczeństwa.

Świadomość trendów pozwala przygotować się do nadchodzących zmian i zaleźć dla siebie szanse rynkowe. Warto spojrzeć na swoje przedsiębiorstwo i jego rozwiązania technologiczne pod kątem wymienionych tu tendencji. Czy za pięć lat nasza firma utrzyma się na rynku bez zaadoptowania się do tych zmian? Czy pojawią się nowi konkurenci? A może to my zdeklasujemy rywali?

Źródło: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

‹ BACK